ผลงานฝึกอบรม - การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       16 พฤษภาคม 2562       670       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทำอย่างไร เราจะสามารถสื่อสาร ไปพร้อมๆ กับสร้างความสัมพันธ์

เพราะคนไม่ใช่หุ่นยนตร์ คนจึงไม่ได้ต้องการแค่ข้อมูลแต่ต้องการความ เอาใจใส่เข้าใจความรู้สึก รวมถึงการมีส่วนร่วม ในการสื่อสารนั้นๆด้วย

ผมชวนผู้เรียนเข้าหลักการ มองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อว่าในบณะที่สื่อสาร หลายครั้งเราไม่ค่อยสังเกตตัวเอง แต่เรามักจะปล่อยตัวเองไป กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆ โดยหลงลืม สังเกตุความรู้สึก ความคิด การแสดงออกของตัวเอง

ด้วยกระบวนการ Powerful Game Coaching Process เกมกิจกรรม "รู้จักฉันรู้จักเธอ เพื่อจำลอง รูปแบบการสื่อสาร ที่ผู้เรียนต้องใช้ ทั้งความคิดและความรู้สึก เชื่อมโยงกับการสื่อสารที่ตนเองใช้ อยู่เป็นประจำ ให้รู้จักสังเกตุตัวเอง เป็นจุดเริ่มต้นของวันครับ

เกมที่สอง "รู้จริงป่าววว"
เกมนี้เน้นสังเกตุตนเอง ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร การให้ข้อมูลป้อนกลับ หลายคนพึ่งรู้ว่า ตนเองมีการสื่อสารแบบนี้

เกมที่สาม "ล้มโดมิโน่"
เกมนี้เน้นเรื่องผลลัพธ์ เพราะต้องลงมือทำร่วมกัน สังเกตุความรู้สึก วิธีการรับมือกับความรู้สึกนั้นๆ แต่ละทีมทำได้ดีมากครับ

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ ให้กับทุกๆความเปลี่ยนแปลงครับ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

สถาบันฝึกอบรมเอนเทรนนิ่ง