ผลงานฝึกอบรม - ปรับปรุงกระบวนงานและเครื่องมือบริหารจัดการงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ปรับปรุงกระบวนงานและเครื่องมือบริหารจัดการงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       16 พฤษภาคม 2562       468       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เมื่อวานเห็นกลุ่มผู้เข้าอบรมเริ่มคิดค้นโครงการปรับปรุงกระบวนการผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่ได้เรียนรู้

มองเห็นศักยภาพในงานที่ทำทั้งการมองประเด็นปัญหา ความเข้าใจภาพรวมของงาน การจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ

รวมทั้งความรู้สึกต่อองค์กรที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนในเชิงบวก (ทิศทางที่ดีขึ้น)

แต่ยังมี Fix Mindset ต่อความคาดหวังทางด้านการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

การสอน Training and Group Coaching ให้มี Growth Mindset มองข้อจำกัด อุปสรรค เป็นเพียงหลุมพรางเชิงลบ (Mindset) และสถานการณ์ที่ต้องจัดการก้าวข้าม (Management)

การนำเครื่องมือของไคเซ็นต่างๆ (Solution Tools) มาประกอบการคิดอย่างมีลำดับขั้นตอน
กำหนดเป้าหมาย Strategic Goal
มองภาพรวมของของงานเพื่อระบุประเด็นความสูญเปล่า Problem Thinking
การวิเคราะห์องค์ประกอบแยกย่อย Analytical Tool
การค้นหาแนวทางจัดการใหม่ๆ ECRS
การกำหนดแผนดำเนินการ Action Plan

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้เรียนเริ่มมองเห็นโครงการที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ใช้เครื่องมือมาประกอบการคิดได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

การสอนที่แก่นของแต่ละเครื่องมือแล้วหยิบมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงผ่านการชวนคิด (Conceptual Coaching)

ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการต่างและหยิบไปประยุกต์ใช้ตามแนวทางของเครื่องมือ แต่เป็นสไตล์ที่ตนเองถนัดได้ครับ