ผลงานฝึกอบรม - Train the Trainer

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Train the Trainer

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       16 พฤษภาคม 2562       458       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เมื่อวาน ได้ดูน้องๆ ?วิทยากรภายในองค์กร? สอบสอน

มองเห็นศักยภาพและความสามารถของหัวหน้างานที่ต้องมาเป็นวิทยากรภายใน รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากครับ

น้องๆ มีความรู้ในเรื่องที่สอนและประสบการณ์เรื่องนั้นๆมามากมาย มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย่างครบถ้วน?เมื่อนำมาสร้างเป็น หลักสูตร ออกแบบสไลด์ เพิ่มกิจกรรมประกอบ และใช้เทคนิคการสอนที่เป็นสไตล์ตัวเอง?ก็เกิดความมั่นใจในการสอนของตัวเองทันที

การสอน Train the Trainer ให้มี Growth Mindset และให้เทคนิคต่างๆ เป็นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ ก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนออกแบบกระบวนการสอนได้ทันที

กิจกรรมประกอบการสอนเนื้อหาที่เป็น Hard Skill มีความแตกต่างจาก Solf Skill เมื่อเข้าใจแก่นของกิจกรรมแล้ว ก็จะประยุกต์ใช้ได้ตามเนื้อหาของตัวเอง

เตรียมสสร้างโปรแกรมการอบรม Train the Trainer สำหรับ วิทยากรภายในที่สอนเนื้อหา Hard Skill โดยเฉพาะต่อไปครับ เพราะหัวหน้างาน ใช้ Tacit Knowledge ของตัวเองมาสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Hard Skill ครับ