ผลงานฝึกอบรม - การบริหารโครงการ Project Management

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารโครงการ Project Management

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 พฤษภาคม 2562       565       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสวันนี้ การบริหารโครงการ Project Management

เตรียมคำถามไว้สำหรับแลกเปลี่ยนคำสำคัญกับผู้เรียนก่อนเข้าเนื้อหา

เพื่อเก็บ evedence ต่างๆ ที่เป็น Resources เดิมของผู้เรียน

และนำมาเชื่อมโยงเข้ากับ Comceptual ต่างๆ ที่เตรียมไว้ รวมถึง Slide ในแต่ละช่วง

และเป็นการทำ Ice Breaking กับผู้เรียนด้วยกิมมิกที่เป็นสไตล์ Training and Group Coaching ครับ