ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำในฐานะโค้ชพี่เลี้ยง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำในฐานะโค้ชพี่เลี้ยง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 พฤษภาคม 2562       565       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

พัฒนาตัวเอง ผ่านการสอนหลักสูตร เชิงปฏิบัติการโค้ชจริง

ยิ่งสอน ยิ่งพัฒนา ยิ่งได้ฝึกฝน ยิ่งเพิ่มความเชี่ยวชาญ เพราะเราจะได้เห็นผู้เรียน และตัวเองในระหว่างการเรียนรู้ ที่ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง

การสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการโค้ช ต้องปฏิบัติจริง จึงเกิดความเข้าใจ