ผลงานฝึกอบรม - ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 พฤษภาคม 2562       568       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ

อีกหนึ่งมิติของการพัฒนาผู้จัดการในหัวข้อหลักสูตรวันนี้

ผู้จัดการยุคใหม่
คิดเชิงกลยุทธ์ & บริหารเชิงกลยุทธ์
การเป็นผู้นำ
การเป็น Coach & Mentor พัฒนาทีมงาน

การสร้างแนวทางการตัดสินใจด้วยทรัพยากร (Resources) ที่มีอยู่มาผ่านกระบวนการทำงานของสมองเพื่อให้ได้แนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล