ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 พฤษภาคม 2562       537       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

นนี้รุ่นที่ 7 .. โปรแกรมครอบคลุมทุกระดับ

การสื่อสารตามบทบาท
การสื่อสารด้วยกรอบความคิด
การสื่อสารด้วยคุณค่าส่วนตัว

เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเอง เพื่อสื่อสารกับบุคคลรอบทิศทางได้อย่างเข้าใจผู้อื่นที่ตัวบุคคล