ผลงานฝึกอบรม - สร้างกรอบความคิดที่ดีและเครื่องมือบริหารโครงการที่ดี

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างกรอบความคิดที่ดีและเครื่องมือบริหารโครงการที่ดี

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 พฤษภาคม 2562       550       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ดีใจที่วันนี้ผู้เรียนสนุกกับการสร้างโครงการของตัวเองครับ

วันนี้วาง Sequence ของการสอนเครื่องมือต่างๆ ควบคู่กับการสร้าง Mindset ของแต่ละ Tools ไปพร้อมกัน

วัตถประสงค์คือ ตั้งใจให้ผู้เรียนได้ทั้งกรอบความคิดที่ดีและเครื่องมือบริหารโครงการที่ใช้ได้จริง

ถอดบทเรียนการสอนในวันนี้

1.Brainstorming
การทำให้ผู้เรียนไม่กังวลกับกรอบของรูปแบบและผลลัพธ์ สมองจึงมีอิสระในการคิดไอเดียเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในการคิดของตัวเองมากขึ้น
ผลลัพธ์คือ ผู้เรียนกล้านำเสนอแนวทางที่แตกต่างจากเดิมและเป็นแนวทางที่สร้างประโยชน์ได้

2.Comfort Zone
ไอเดียบางอย่างที่ผู้เรียนนำเสนอ ยังเป็นไอเดียที่อยู่บนComfort zoneของตัวเอง มีความกังวลแอบแฝงภายใต้การนำเสนอ
การฟังด้วยบทบาทของ Coach & Consult หยิบคำสำคัญ (Keyword) ที่สะท้อน Fix Mindset เช่น "ตั้งแค่นี้พอ เผื่อฝ่ายอื่นไม่ยอม" , "แบบนี้นายน่าจะไม่อนุมัติ"
การใช้คำถามโค้ชสะท้อนให้ผู้เรียนมองข้อจำกัดเป็นเพียงหลุมพรางความคิด แล้วสร้าง Growth Mindset เพื่อเอาชนะหลุมพรางและขยาย comfort zone ของตัวเอง

3.ภาพใหญ่สู่ภาพเล็ก
แล้วภาพเล็กสู่ภาพใหญ่ การแยกองค์ประกอบของ Project Framework เป็นTools ย่อยๆ ผ่านตัวเนื้อหาและWorkshop เพื่อให้ผู้เรียนสะสมresources จนครบFramework แล้วนำมารวบรวมผ่าน1 page summary (A3)
ผลลัพธ์คือ ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงได้เอง และประยุกต์กับสถานการณ์ได้ทันที

4.ผู้เรียนมองเห็นศักยภาพ
ความท้าทายของผู้สอนด้วยกระบวนการนี้คือ การฟังการนำเสนอของผู้เรียนแล้ว มองเห็นข้อจำกัดหรือเรื่องที่ควรแก้ไขผสมกับสิ่งที่เขาทำได้ดีด้วนเช่นกัน

การแยกสิ่งที่ได้ยินออกเป็น 2 เรื่องแล้ว
Positive Feedback สิ่งที่ทำได้ดีเพื่อให้เขามองเห็น เกิดความเชื่อมั่น
ไม่รีบแนะนำแนวทางแก้ไข แต่หยิบหลักการมาเชื่อมโยงเพื่อให้เขามองเห็นหลุมพรางตัวเอง พร้อมให้ทางเลือกที่เป็นไปได้เพื่อให้ผู้เรียนนำไปต่อยอดได้

ทั้งสนุก ทั้งละเอียด ทั้งดีใจกับผลลัพธ์ที่ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในวันนี้มากครับ