ผลงานฝึกอบรม - วิทยากรภายในองค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - วิทยากรภายในองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       28 พฤษภาคม 2562       517       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาติดตาม (Clinic) โครงการ TTT วิทยากรภายในองค์กร รุ่นที่ 2

เตรียมตัวให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการสอบสอน ด้วยกระบวนการ Group Coaching กลุ่มย่อย จะได้ลงลึกรายละเอียดกันอย่างทั่วถึงที่ละกลุ่ม

โปรแกรมสร้างวิทยากรภายในองค์กรนี้ ทำให้ผู้เรียนได้รับแนวทางการพัฒนาแบบครบถ้วน

1. สอนเนื้อหาความรู้ของหลักสูตร ด้วยแนว Training and Group Coaching
2. ติดตามเพิ่มเติมเทคนิค ด้วยแนว Group Coaching
3. สอบสอน ด้วยแนว 1:1 Coach&Mentor

การจัดรูปแบบการดูแลผู้เรียนให้สอดคล้องเหมาะสม ในแต่ละช่วงเวลาตามจุดประสงค์ ทำให้การดูแลข่วยเหลือเกิดประสิทธิผลครับ