ผลงานฝึกอบรม - รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น บริหารทีมงานด้วย DISC

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น บริหารทีมงานด้วย DISC

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       29 พฤษภาคม 2562       859       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น บริหารทีมงานด้วย DISC วันนี้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน เรื่องราวของ DISC แน่นอนว่ายังคงใช้ หลักการของ Training and Group Coaching ที่ผมเชื่อมั่น
มองเห็น
ยอมรับ
อยากเปลี่ยนแปลง

DISC บอกเราว่าเราเป็นยังไง บอกเราว่า คนอื่นๆเป็นอย่างไร ช่วยให้เราสามารถปรับตัว เพื่ออยู่น่วมกันได้อย่างมีความสุข

และจากกระบวนการ Brain Based Coaching Process ผมนำเกม"ย้ายหอคอย" มาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ความคิดและพฤติกรรม ของตนเองและของผู้อื่น เพราะนั่งฟังอย่างเดียวคงไม่เห็นภาพ

ค่อยๆถอดบทเรียน พฤติกรรมให้เห็นถึง ความคิดและความต้องการ ของคนแต่ละประเภท สนุกสนานมากครับ

ผู้เรียนหลายคน ไม่เคยสังเกตุตัวเอง และค่อยๆ เพิ่มการสังเกตุผู้อื่น เพื่อนำไปปรับใช้ กับการบริหารงาน ในทีมงานของตนเองครับ

บริษัทเจริญอุตสาหกรรม จำกัด
สมาชิกผู้ร่วมเรียนรู้ ที่น่ารักทุกท่าน
สถาบันฝึกอบรม เอนเทรนนิ่ง