ผลงานฝึกอบรม - สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 พฤษภาคม 2562       716       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เมื่อ คลื่นอารมณ์ถาโถม ในขณะที่เราล่องเรือ เราเพียงมุ่งมั่นที่จะทำให้เรือแล่นอยู่ได้ จะตามคลื่นบ้าง หรือทวนคลื่นบ้าง ก็ตามแต่บริบท ณ ขณะนั้นจะพาไป

งานของเรานั้นมีอยู่ตามเข็มทิศที่ถือ คลื่นลมต่างๆ ก็มีอยู่เช่นกัน คงไม่มีทางที่จะห้ามคลื่นลมได้

หากแต่เพียงรับรู้ ยอมรับ และทำ ขณะนั้นให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ โดยปราศจากกรอบความคาดหวังใดๆ

และแล้วคลื่นลมก็สงบ ท้องฟ้าสดใส ให้เราได้จดจำ ซึมซับพลังงานดีๆ เพื่อการเดินทางต่อไป

ทุกครั้งที่แบ่งปัน และรับฟัง เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกครั้ง ทั้งผู้เรียนและทั้งโค้ช ต่างก็ได้รับ resource เพิ่มขึ้นสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไป

เมื่อเราซื่อตรงต่อตัวตนของเราเอง ในขณะนั้น ก็เสมือนหนึ่งการเปิดประตูเตรียมรับตัวตนของผู้อื่นไปด้วย และเมื่อเราปล่อยให้ตัวตนได้สื่อสารกัน เพียงแค่รอปัจจัยพร้อม การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลง ก็เกิดขึ้น