ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสื่อสารอย่างผู้นำและการโค้ชทีมงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการสื่อสารอย่างผู้นำและการโค้ชทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       31 พฤษภาคม 2562       411       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้เปลี่ยนมาอยู่กับกลุ่มระดับวิศวกรบริหารหลังจากอยู่กับกลุ่มระดับผู้ควบคุมงานไปหลายรุ่นแล้ว

สมรรถนะหลักของโปรแกรมยังคงเป็น "การสื่อสาร"

แต่สถานการณ์ที่เป็นสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

บทบาทและทักษะที่ใช้จึงแตกต่างกัน

วันนี้รุ่นแรกของระดับนี้ เป็นรุ่นที่วัยและประสบการณ์ใกล้เคียงกับผู้สอนด้วย น่าจะสอนสนุกครับ