ผลงานฝึกอบรม - การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       4 มิถุนายน 2562       547       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรเกี่ยวกับการคิด (Thinking)

สอนให้ผู้เรียนแบ่งแยก สมองส่วนคิดกับสมองส่วนอารมณ์ ในการจัดการกับปัญาและการตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล

เนื้อหาแบ่งการเรียนรู้เป็น 2 วันครับ