ผลงานฝึกอบรม - NLP Coaching and People Management

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - NLP Coaching and People Management

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       7 มิถุนายน 2562       407       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรเก่า นำมาสอนใหม่ ด้วยเทคนิคการโค้ชเพิ่มเติม

NLP ปลี่ยนตัวเอง เข้าใจผู้อื่น
Coaching ดึงศักยภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลง

การผสมกระบวนการโค้ชด้วยศาสตร์ NLP น่าสนใจครับ