ผลงานฝึกอบรม - การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 มิถุนายน 2562       1470       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้ผสมหลักคิดอย่างเป็นระบบกับการแก้ปัญหาครับ

กิจกรรมมีหลายอย่าง แต่ที่โดดเด่น คือ ?การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบ กับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ?

ผู้เรียนจะได้แนวทางแก้ปัญหาแบบการคิดรอบด้าน และเกิดความเข้าใจคนที่คิดแตกต่างได้ด้วย