ผลงานฝึกอบรม - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงเหตุผลด้วยการคิดเชิงระบบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงเหตุผลด้วยการคิดเชิงระบบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 มิถุนายน 2562       652       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้จัดทำ Workshop ร่วมกับผู้บริหาร ในรูปแบบ Strategic Group Coaching

การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) เป็นรูปแบบหนึ่ง ที่ผมมักเลือกใช้สำหรับหลักสูตรการคิด

การบริหารงานงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ใช้การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

การใช้กรอบความคิดเชิงระบบ ช่วยทำให้เห็นภาพกว้างและผลกระทบที่ตะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา ได้อย่างกว้างขวางและครบถ้วน ทำให้ต้องใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ