ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการโค้ชทีมงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการโค้ชทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 มิถุนายน 2562       548       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรวันนี้ ทักษะการโค้ชทีมงาน
แยกแยะกรอบความคิดเมื่อใช้บทบาทโค้ช
เรียนรู้หลักการของโค้ชระดับสากล
ตระหนักรู้บทบาทที่เลือกกับสถานการณ์จริง
ลดความขัดแย้งภายในระหว่างผลลัพธ์ที่ต้องกากับวิธีการที่เลือกใช้ สอดคล้องกันหรือไม่
ฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อให้เข้าใจตัวเองเชิงลึก
สร้างความรู้สึกอยากนำไปใช้เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ