ผลงานฝึกอบรม - สื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังงานสำเร็จ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังงานสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       17 มิถุนายน 2562       397       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังงานสำเร็จ

ช่วงนี้บรรยายหลักสูตรเกี่ยวกับการสื่อสารบ่อยหน่อย

วันนี้กับอีกมิติของหลักสูตรการสื่อสาร

เข้าใจกับบทบาทที่เขากำลังสวมใส่
มองเห็นคุณค่า (Value) ที่สะท้อนตัวตนของเขา
ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่ไม่ขัดแย้งภายในเพื่อสอดคล้องกับบทบาทและคุณค่าของคนที่กำลังสื่อสาร