ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 มิถุนายน 2562       657       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้อยู่กับกลุ่มพนักงานธนาคารในหัวข้อการสร้างจิตสำนึก-สร้างการตระหนักรู้-สร้างกรอบความคิดแบบใหม่

องค์ประกอบสำคัญของบุคลากรมืออาชีพขององค์กร

Self Awareness
Self Regulation
Self Motivation
Empathy
Social Skill

การสอนและการโค้ชสร้างเพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง
พัฒนาตนเอง - ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพ - องค์กรก้าวไกล