ผลงานฝึกอบรม - โปรแกรมพัฒนาวิทยากรแนวเทรนนิ่งแอนส์กรุ๊ฟโค้ชชิ่ง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - โปรแกรมพัฒนาวิทยากรแนวเทรนนิ่งแอนส์กรุ๊ฟโค้ชชิ่ง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 มิถุนายน 2562       622       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม TTT 12 วัน รุ่นที่ 4

เรียนรู้กันอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมตัวเขียนหลักสูตรและสร้างแนวการสอนของตัวเอง ทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง ในฐานะวิทยากรในหลายๆเรื่อง เกิดความเชื่อมั่นในการนำไปประยุกต์ใช้ ในการสอนของตัวเองต่อไป

การเรียนรู้แบบเจาะลึก และการดูแลรายละเอียดให้ผู้เรียนสามารถ ?สร้างหลักสูตรของตัวเอง? ให้ได้จริงๆ เป็น ?เป้าหมายสูงสุด? ของโปรแกรมนี้ครับ