ผลงานฝึกอบรม - Communication Skill

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Communication Skill

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 มิถุนายน 2562       642       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

อยู่กันเป็นรุ่นที่3 ของ Levelนี้ และรุ่นที่10ขององค์กรนี้

สอนหลายรุ่นรวมถึงหลายระดับ แม้จะเป็นหัวข้อสมรรถนะเดียวกัน

แต่ด้วยบทบาทที่แตกต่างกัน กรอบความคิดที่ใช้จึงต้องสอดคล้องกับบทบาทที่ได้รับ

การตระหนักรู้คุณค่าที่ใช้อยู่ ทำให้สื่อสาร ประสานงาน พัฒนาผู้อื่นได้อย่างสมดุลครับ