ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       27 มิถุนายน 2562       560       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

จบคลาสวันนี้ ผู้เรียนทั้งความสนุก แนวคิด การตระหนักรู้ อย่างเต็มเปี่ยม

การสอนร่วมกันด้วยสไตล์ที่แตกต่างกัน แต่สามารถเชื่อมโยงกันด้วยกระบวนการเดียวกัน

Powerful Game Coaching : ใช้กิจกรรมสร้างความสนุกแต่ได้ฉุกคิดด้วยคำถามชวนคิดที่ให้ผู้เรียนถอดบทเรียนตัวเองผ่านแต่ละกิจกรรม

Training and Group Coaching : ใช้เนื้อหา ทฤษฎีสร้างแนวคิด และใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ตัวเอง

เชื่อมโยงด้วยคำสำคัญ (Keyword) เดียวกันจากเนื้หาตามสไลด์ และเบาะแสที่เป็น ศักยภาพและ FEAR บนการแชร์ของผู้เรียน นำมาเข้ากระบวนการเพื่อทำให้ผู้เรียนออกจาก Fix Mindset ที่ใช้สร้าง Growth Mindset ใหม่ผ่านเครื่องมือและกิจกรรมที่เตรียมไว้

ผลลัพธ์คือผู้เรียนแทบไม่โฟกัสที่ความแตกต่างของการสอนทั้งสองสไตล์ แต่กลับให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลาเพราะเขากำลังคิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง ผ่านช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งคลาส