ผลงานฝึกอบรม - Train The Internal Trainer

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Train The Internal Trainer

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       28 มิถุนายน 2562       436       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรม Train The Internal Trainer ในองค์กรต่างๆ มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ประเด็นสำคัญที่โปรแกรมลักษณะนี้ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าองค์กรมากขึ้น เพราะ
ผู้บริหารขององค์กรอยากมีเทคนิคการสอนในฐานะวิทยากร&โค้ช
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน ต้องถ่ายถอดองค์ความรู้สู่ผู้อื่น
หัวหน้างานรับบทบาทเป็น Trainer&Coach ให้ทีมงาน
การพัฒนาบุคลากรภายใน ต้องเร่งด่วน
การสอนงานมีความซับซ้อนมากขึ้น
องค์กรเห็นความสำคัญเรื่องการสอนงานอย่างมีระบบมากขึ้น
HRD ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ทันความต้องการ

หากการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer)
ประสบความสำเร็จ จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ลดช่องว่างของการสอนงานระหว่างวัยได้