ผลงานฝึกอบรม - การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       2 กรกฎาคม 2562       615       0

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ในฐานะวิทยากร ที่สอนตามแนวของ Training and Group Coaching รู้สึกสนุกและ ชื่นมื่นกับผลตอบรับของผู้เข้าอบรม ที่ตื่นตัว ปิ๊ง แนวคิด ได้แนวทางจาก การใช้หมวก 6 ใบ ในการคิด การฟัง และ การถามเพื่อสื่อสารกันให้สอดคล้องเหมาะสมในแต่ละบทบาท ตามสถานการณ์นั้นๆ

ในบางครั้ง เราอาจต้องใส่หมวกสีขาวเพื่อให้ข้อมูล เพื่อฟังข้อมูล และถามในข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นหลักการโดยปราศจากอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ซึ่งในความเป็นจริงในการสื่อสาร สัมพันธ์ทางสังคม บุคคลมักใส่หมวกเกินกว่า 1 ใบเสมอ และหมวกอีกใบที่เราต้องคอยระวังคือสีแดง
เพราะถ้าใช้ไม่สอดคล้องเหมาะสมเมื่อไรอาจเกิดแนวคิดที่ไม่ตรงกันได้ เพราะแต่ละคนล้วนมี อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และจำสีหมวกได้เร็วมาก จึงทำให้เกิดความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ได้กับกรณีตัวอย่างได้อย่างคล่องแคล่ว และสนุกสนาน

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลมากขึ้น
จึงสามารถมองได้ว่า ความขัดแย้งเป็นเพียงความแตกต่างในการคิดของหมวกแต่ละสีเท่านั้นเอง

ขอให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป ปรับใช้ ประยุกต์ใช้ในงาน และในชีวิตประจำวันอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ