ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       2 กรกฎาคม 2562       596       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"สอนในสิ่งที่เราทำได้ ... ทำให้ได้อย่างที่เราสอน"

ข่วงนี้ประโยคนี้วนเวียนเข้ามาอยู่ในสมองเป็นระยะๆ

ทำให้ได้กลับมาทบทวนตัวเองอยู่เสมอทั้งก่อนขึ้นสอนและหลังจากสอนจบ

เรื่องที่เราทำได้..จึงนำไปใช้สอน
เราเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
เราเข้าใจรูปแบบการกระทำที่เป็นสูตรสำเร็จของเรื่องนั้น
เรานำหลักการ ทฤษฎีมาอ้างอิงกับสิ่งที่เราทำ
เราถอดบทเรียนเป็นลำดับขั้นตอนแล้วเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ไปเชื่อมโยงเรื่องที่สอนได้

เรื่องที่สอน..เราได้นำเอาไปใช้
เรามองเห็นผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามทฤษฎีที่สอน
เราเห็นหลุมพรางความกังวลของตนเองระหว่างปฏิบัติตามทฤษฎี
เราเห็นวิธีการเอาชนะหลุมพรางของเราเพื่อยึดปฏิบัติตามทฤษฎีนั้น

จากรูปนี้ ผ่านไปสี่ปีแล้วที่เริ่มสอนอย่างจริงจัง (กับหนึ่งปีก่อนหน้านั้นที่เป็นช่วงระยะทดลอง)

ผมเติบโตขึ้นทั้งประสบการณ์ในการสอน เทคนิค เครื่องมือประกอบการสอน เนื้อหาที่อัพเดตตามสถานการณ์

แต่อย่างหนึ่งที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเลย คือ Mindset ของการสอน

วิทยากรและโค้ช Training and Group Coaching โฟกัสการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีเรื่องไปเปลี่ยนแปลงตัวเอง

วิทยากร&โค้ช T&GC จึงควรสามารถเอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้เป็นลำดับแรก เพื่อไปโค้ชให้ผู้เรียนเอาชนะความกลัวของเขาได้เช่นกัน