ผลงานฝึกอบรม - การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 กรกฎาคม 2562       572       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรวันนี้ "การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness) "

องค์ประกอบของการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ

1.การสร้างการตระหนักรู้ตัวเอง (Self Awareness)
2.คุณค่าส่วนบุคคล (Personal Value)
3.นิยามและหลักการของคุณภาพ
4.นโยบายด้านคุณภาพ
5.เครื่องมือการสร้างคุณภาพ

แนวการสอนที่เป็นกระบวนการจะช่วยให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการ Transform Mindset ตัวเอง

การมองเห็นคุณค่าของงานที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงกับมาที่ตัวตนของตัวเอง และเลือกใช้คุณค่าที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานตามนโยบายที่องค์กรกำหนดได้