ผลงานฝึกอบรม - Train The Happy Money Trainer

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Train The Happy Money Trainer

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 กรกฎาคม 2562       610       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้สอนคู่ เป็นรุ่นที่ 2 ครับ

Train The Happy Money Trainer มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสอนหลักสูตร Happy Money ในสไตล์ของตัวเองได้

การสอนใน 3 รูปแบบ เช่น
1. การสอนเป็น Class (Training)
2. การสอนแบบกลุ่มย่อย (Group Coaching)
3. การสอนตัวต่อตัว (1:1 Coaching&Consulting)

การดูแลพนักงานให้มีสุขภาพทางการเงินที่ดี จะส่งผลต่องานและมีความสุขในการทำงานครับ