[ผลงานฝึกอบรม] การบริหารงานและการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การบริหารงานและการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     8 กรกฎาคม 2562     987     0

อาชีพวิทยากรอิสระ สะดวกตามวันที่ลูกค้าสะดวกครับ

วันหยุดลูกค้าสะดวกมาเรียน วิทยากรก็พร้อมสอนเสมอครับ?แล้วค่อยไปหยุดวันทำงานปกติครับ

แก่นของเนื้อหาในหลักสูตรนี้น่าสนใจครับ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น
การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์
กำหนดกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณ์ของตัวแทนจำหน่าย
การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์
การสร้างทีมงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สอนหลักการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายแบบ Offline ให้กับผู้เรียนที่ทำกิจกรรม Online ไปกันได้ดีทีเดียว

สอนที่แก่นของการทำธรุกิจและหลักการพัฒนาบุคลากร เพราะผู้เรียนเชี่ยวชาญงานด้าน Online อยู่แล้วครับ

คาดหวังผู้เรียนจะสนุกแล้วนำไปใช้ได้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ตัวแทนจำหน่ายงานขายการบริหารงาน

แสดงความคิดเห็น