ผลงานฝึกอบรม - การบริหารงานและการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารงานและการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 กรกฎาคม 2562       1831       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

อาชีพวิทยากรอิสระ สะดวกตามวันที่ลูกค้าสะดวกครับ

วันหยุดลูกค้าสะดวกมาเรียน วิทยากรก็พร้อมสอนเสมอครับ?แล้วค่อยไปหยุดวันทำงานปกติครับ

แก่นของเนื้อหาในหลักสูตรนี้น่าสนใจครับ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น
การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์
กำหนดกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณ์ของตัวแทนจำหน่าย
การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์
การสร้างทีมงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สอนหลักการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายแบบ Offline ให้กับผู้เรียนที่ทำกิจกรรม Online ไปกันได้ดีทีเดียว

สอนที่แก่นของการทำธรุกิจและหลักการพัฒนาบุคลากร เพราะผู้เรียนเชี่ยวชาญงานด้าน Online อยู่แล้วครับ

คาดหวังผู้เรียนจะสนุกแล้วนำไปใช้ได้ครับ