ผลงานฝึกอบรม - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 กรกฎาคม 2562       601       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้เราติดสินใจด้วย ?อารมณ์ ความรู้สึก หรือ ข้อมูล ข้อเท็จจริง?

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น มักมีเบาะแสที่เป็นสาเหตุ หากเราใช้การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ย่อมทำให้เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

การเลือกใช้ข้อมูลต่างๆ อย่างมีสติ ช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น