ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 กรกฎาคม 2562       717       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาสอนหลักสูตร PDCA (Plan-Do-Check-Action) ให้กับกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ขององค์กร

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับแนวคิด PDCA มาก เนื่องจากเป็นองค์กรญี่ปุ่น จึงต้องการปลูกฝัง PDCA ให้เป็น DNA ของพนักงาน

การทำให้พนักงานเข้าใจที่แก่นของ PDCA แล้วเชื่อมโยงกับงานของตัวเอง , การดำเนินชีวิตของตัวเอง เพื่อให้มองเห็นรูปแบบ (Pattern)ที่เขาใช้

การใช้กระบวนการ Training and Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนเลือกปรับเปลี่ยนแต่ละองค์ประกอบทั้ง Mindset และ Methodology เพื่อสร้างแนวทางใหม่ๆ กับการพัฒนาตัวเอง