[ผลงานฝึกอบรม] การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 กรกฎาคม 2562     130     0

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ด้วยกรอบความคิดเชิงบวก

สอนเรื่องที่เป็นการวิเคราะห์ (Analytical) ให้ได้ Solution สำหรับการตัดสินใจไปสู่เป้าหมาย โดยใช้กระบวนการโค้ช ชวนคิดไปข้างหน้า ทำให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา V.S. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ มีความแตกต่างกับที่กรอบความคิด และ เรื่องที่จดจ่อในขณะคิดวิเคราะห์

ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์แบบเดิมๆ กับ หลักการคิดวิเคราะห์แบบใหม่ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

การได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันในกลุ่ม ด้วยหลักการที่ได้เรียนรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การคิดวิเคราะห์การตัดสินใจการวิเคราะห์

แสดงความคิดเห็น