ผลงานฝึกอบรม - การบริหารผลการปฎิบัติงานและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารผลการปฎิบัติงานและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       22 กรกฎาคม 2562       468       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้เป็น Group Coaching สำหรับผู้บริหารระดับสูง

หัวข้อต่างๆ ชวนสำรวจตัวเองอย่างรอบด้าน (Exploration) เพื่อการค้นหาประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์จริงของแต่ละท่าน นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์สร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งตัวเองและทีมงาน เพื่อเป้าหมายขององค์กรร่วมกันครับ

โอกาสสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม มีหลากหลายจึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของผู้บริหารแต่ละท่าน เพราะเข้าใจศักยพภาพของตัวเองและทีมงานมากที่สุดครับ