ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่ความสำเร็จ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่ความสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       22 กรกฎาคม 2562       375       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สู่ความสำเร็จ

ห่างเหินจากการสอนหลักสูตรนี้มานานหลายปีแล้ว มีโอกาสได้สอนอีกครั้งจำนวน 2 รุ่น รู้สึกดีใจมากครับ

สอนครั้งนี้ได้ปรับปรุงกระบวนการสอนและเทคนิคต่างๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย โดยเฉพาะการใช้ "บอร์ดเกม 6Q" เป็น Simulation Game ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครับ

พร้อมกับกรณีศึกษา การสร้างทัศนคติเขิงบวกในการทำงาน ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหาผ่านการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางปฏิบัติของตัวเอง

กิจกรรมชวนคิดอีกหลาย Wordshop เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ การบริหาร EQ ของตัวเองได้ กับสถานการณ์จริงในอนาคต

มีโอกาสสอนคู่กับ อ.แอร์ ในหลักสูตรนี้ด้วยครับ