ผลงานฝึกอบรม - การสื่อสารและการนำเสนอ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสื่อสารและการนำเสนอ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       22 กรกฎาคม 2562       581       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กลับมาอยู่กับกลุ่มวิศวกรระดับต้นรุ่นที่สอง

หลังจากจบรุ่นแรกทำให้พอมองเห็นประเด็นที่เป็นองค์ประกอบของสถานการณ์เทียบกับเนื้อหาและโจทย์ตาม Competency ที่ผู้จัดคาดหวังสำหรับการสอนรุ่นต่อๆไป

กล้าสื่อสาร กล้านำเสนอด้วยความเชื่อมั่น
เตรียมข้อมูลนำเสนอที่กระชับแต่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อนุมัติสามารถพิจารณาได้เร็ว
เตรียมพร้อม เตรียมตัวกับคำถามที่อาจจะถูกถามจากผู้อนุมัติ
กรอบความคิดของการเรียนรู้ ยินดีแก้ไข ปรับปรุง เพื่อการนำเสนอที่ดีขึ้น
สร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้อื่นที่ต้องประสานงานด้วย
เจรจาต่อรองบนข้อจำกัดของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดี

การแปลประเด็นปัญหาต่างๆเป็นโจทย์ - วัตถุประสงค์ของการอบรม ทำให้วิทยากร&โค้ชตระหนักรู้และเลือกใช้บทบาทในการสอนที่ชัดเจนครับ