ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       22 กรกฎาคม 2562       349       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้เปลี่ยนมาอยู่กับกลุ่มวิศวกรระดับต้นรุ่น1

Competency หลักยังเป็นเรื่อง ทักษะการสื่อสาร

แต่เสริมCompetency รองคือ การประสานงานและการนำเสอนเข้ามาประยุกต์

วัตถุประสงค์คือ : ให้สอดคล้องกับบริบทงานของวิศวกรระดับนี้

ประสบการณ์ตรงสมัยเป็นวิศวกรจบใหม่ หน้าที่คือ ทำ Document นำเสนอผู้บริหารบ้าง Owner บ้าง Consultบ้าง เพื่ออัพเดตความคืบหน้ารวมถึงการขออนุมัติดำเนินการเรื่องที่สำคัญๆ

และยังต้องประสานงานร่วมกับ Third Party เพื่อให้งานสามารถดำเนินได้ตามแผนที่กำหนด

ทักษะ การใช้คำถามเพื่อเปิดฟังความคิด การฟังเพื่อเข้าใจความต้องการผู้พูด การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ จึงมีความสำคัญ

จากโจทย์นี้ทำให้การออกแบบเนื้อหาหลักสูตรจึงแตกต่างจากกลุ่มวิศวกรอาวุโสที่เพิ่งจบไป

รอดูผลลัพธ์ช่วงเย็นครับ