[ผลงานฝึกอบรม] ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยนแปลง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 กรกฎาคม 2562     864     0

หลักสูตรนี้??ผู้นำพลังเชิงบวกบริหารการเปลี่ยน?

ครอบคลุมปรเด็นสำคัญ?
1. ผู้นำใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับทีมงาน
2. ผู้นำบริหารกับการเปลี่ยนแปลง
3. ผู้นำ 360 องศา รอบทิศทาง
4. ผู้นำในฐานะโค้ช พัฒนาทีมงาน

มิติของผู้นำมีความหลากหลาย ลูกค้าให้ประเด็นที่อยากให้ผู้เรียนได้รับ แล้วตระหนักรู้ในเรื่องต่างๆ ด้วยัวเอง หลักสูตรจึงออกแบบโดยเฉพาะให้กับลูกค้าครับ

การใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ช่วยให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง ยอมรับกับสถานการณ์ สร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และทำให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำพลังเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น