ผลงานฝึกอบรม - Effective Internal Trainer

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Effective Internal Trainer

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       22 กรกฎาคม 2562       486       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กับ หลักสูตร Effective Internal Trainer

เรัยนรู้หลักการและเทคนิคการจัดทำ ?หลักสูตรและการสอนในฐานะวิทยากรภายในองค์กร? กันครับ

วิทยากรภายใน เปลี่ยนจาก การสอนหน้างาน (On The Job Training) เป็น การสอนอย่างมีรูปแบบ ด้วยเนื้อหาเดิม แต่กระบวนการใหม่ครับ