ผลงานฝึกอบรม - Mind Mapping

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Mind Mapping

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       22 กรกฎาคม 2562       804       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรวันนี้ "Mind Mapping"

แก่นกระบวนการสอนหลักสูตรนี้

สำรวจและเข้าใจรูปแบบการคิดของตัวเอง
หลักการและทฤษฎีที่เป็นแก่นของ Mind Map
หลักการของสมองกับทักษะการคิดประเภทต่างๆ
การเชื่อมโยงเรื่องสมอง & ทักษะการคิดเข้ากับแก่นของ Mind Map
การประยุกต์ Mind Map กับ Competency อื่นๆ เช่น
- PSDM
- Work Planning
- People Development
- การสื่อสารและประสานงานเป็นทีม

การเรียนรู้ที่แก่นของแต่ละเครื่องมือ (Solution Tools) โดยเชื่อมโยงกับศักยภาพที่เป็นMindsetและทักษะการคิดที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับบริบทต่างๆได้ง่ายขึ้นครับ