ผลงานฝึกอบรม - Analytical Thinking for Understanding Situation

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Analytical Thinking for Understanding Situation

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       23 กรกฎาคม 2562       538       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้เปลี่ยนกลุ่ม เปลี่ยนหลักสูตรมาเป็น
"Analytical Thinking for Understanding Situation"

การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดพื้นฐานหนึ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน

Event สิ่งเร้า เหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆที่ผ่านการรับรู้จะเข้าสู่สมองทำให้สมองทำงาน

ระดับความเข้มข้น ความสำคัญ ความเร่งด่วนของ Event เหล่านั้น ทำให้สมองทำงานในระดับที่แตกต่างกัน

Response รูปแบบ พฤติกรรม ความเคยชินของกระบวนการคิดของเราก็ส่งผลต่อการทำงานของสมองในระดับที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน

เพราะรูปแบบ Response ของเรานำไปสู่การเลือกใช้ประเภทข้อมูล Information มาประกอบการคิด

วันนี้เตรียมกระบวนการสอนเพื่อสร้างการตระหนักกับผู้เรียนบนองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ต่างๆ เหล่านี้

เพราะการคิดวิเคราะห์นำไปสู่การตัดสินใจ

หากใช้องค์ประกอบการคิเวิเคราะห์ได้อย่างเข้าใจ สอดคล้องกับคุณลักษณะของตัวเองและสถานการณ์ ย่อมนำไปสู่ทางเลือกที่เหมาะสมด้วยเช่นกันครับ