ผลงานฝึกอบรม - หัวหน้างานในบทบาทโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - หัวหน้างานในบทบาทโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 กรกฎาคม 2562       522       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เรียนการโค้ชเชิงปฏิบัติการกันครับ

หัวหน้างาน สอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงานกันอยู่แล้ว
หัวหน้างาน ดูแลน้องๆ ในฐานะพี่เลี้ยงเป็นปกติ
หัวหน้างาน สอนงานที่เป็นประสบการณ์ให้ทีมงาน

หัวหน้างานในบทบาทโค้ช ทำอะไรบ้าง?

การโค้ช เป็น กระบวนการเพิ่มเติมที่หัวหน้างานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้การสอนงานปกติมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

บทบาทหัวหน้างานปกติ V.S. บทบาทหัวหน้างานที่เป็นโค้ช "เรื่องท้าทายกรอบความคิดเดิมของหัวหน้างานครับ" หากเข้าใจแล้ว ก็สามารถใช้ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ได้ดียิ่งขึ้นครับ

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริงด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงครับ