ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 กรกฎาคม 2562       432       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

กลุ่ม Sale Teamรุ่นที่ 2

การใช้ Pizza Simulation ประยุกต์การทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด เชื่อมโยงสถานการณ์ของตัวเองด้วยกระบวนการโค้ช

รุ่นแรกสนุกมาก รอดูรุ่นนี้ครับ