ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       29 กรกฎาคม 2562       552       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ต่อเนื่องกับกลุ่มวิศวกรระดับต้นอีกรุ่น

"ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน"

การสื่อสารมีหลายมิติ ที่สอดคล้องกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ

การเข้าใจความแตกต่าง ความลึก ประเด็นสำคัญที่ไปใช่แค่การพูด-การรับฟัง

แต่เป็นการพูดเพื่อวัตถุประสงค์อะไร และฟังเพื่อวัตถุประสงค์อะไรจะนำไปสู่กระบวนการคิดของสมองที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการได้