ผลงานฝึกอบรม - Analytical Thinking for Understanding Situation

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Analytical Thinking for Understanding Situation

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       29 กรกฎาคม 2562       450       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"Analytical Thinking for Understanding Situation"

การเรียนรู้ที่แก่นหลักการคิดวิเคราะห์
การเข้าใจที่ Conceptualของเครื่องมือวิเคราะห์
การใช้ Learning Simulation จำลองการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม
การใช้กระบวนการโค้ชเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการถอดบทเรียน
การเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์จริงเพื่อได้แนวทางใหม่ทันที

การเลือกใช้เครื่องมือและกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา ด้วยแนวการสอนที่ให้ผู้เรียนเข้าใจได้เร็ว เพราะโฟกัสเฉพาะ Conceptual เพื่อให้ผู้เรียนนำมาปฏิบัติได้ทันทีเท่าที่เขามี Resources ตอนนั้น

เมื่อได้ลงมือปฏิบัติทั้ง Workshop , Learning Simulation ทำให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่ห่วงผลลัพธ์ ไม่กังวลเรื่องผิด-ถูก การพัฒนาแบบต่อยอดจึงจะเกิดขึ้น

สองวันนี้ผมทำแค่เพียง ให้ทฤษฎีแบบไม่ลึก แต่เน้นที่ Concept แล้วค่อยๆหยิบเบาะแสที่เป็นงานของผู้เรียน สภาวะของผู้เรียนมาคอยเชื่อมโยงไปเรื่อยๆระหว่างวัน

ทำให้ค่อยๆ เห็นกรอบความคิดที่ขยายออกจาก Comfort Zoneไปเรื่อยๆของผู้เรียนครับ