ผลงานฝึกอบรม - พลังเชิงบวก สร้างทีมงาน คุณภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - พลังเชิงบวก สร้างทีมงาน คุณภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 กรกฎาคม 2562       545       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ผู้นำ พลังเชิงบวก สร้างทีมงาน คุณภาพ

คำสำคัญ (Keywords) ที่มีอยู่ในหลักสูตรครับ แก่นของหลักสูตร ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองในคำสำคัญเหล่านี้ครับ

กระบวนการสอนแนว Training and Group Coaching ทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ตัวเอง แล้วนำทักษะต่างๆไปปฏิบัติกับทีมงาน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดความสุขครับ