ผลงานฝึกอบรม - การวางแผน ขั้นตอน เทคนิคและการบริหารงานก่อสร้าง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การวางแผน ขั้นตอน เทคนิคและการบริหารงานก่อสร้าง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       1 สิงหาคม 2562       612       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาอยู่กับพี่ๆกลุ่มวิศวกรหลายระดับของการประปานครหลวง (กปน.)

หัวข้อวันนี้เป็นทางด้าน Technical Skill แต่ผสมด้วย Management Skill และ People Skill ในแต่ละประเด็นที่สำคัญของการบริหารงาน

แนวการสอนวันนี้มุ่งเน้นที่ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานของ Skill แต่ละด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดความเชี่ยวชาญในการบริหารงานในภาพย่อย ส่งผลถึงผลลัพธ์ในภาพใหญ่ระดับโครงการครับ