ผลงานฝึกอบรม - การแก้ปัญาและการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การแก้ปัญาและการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       2 สิงหาคม 2562       471       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ปัญหา คือ ผลลัพธ์ที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย
ปัญหา เป็นเพียง Gap ที่เรามองเห็นได้
ปัญหา เป็นเรื่องท้าทายการสร้างความสำเร็จ

หลักสูตรการแก้ปัญาและการตัดสินใจ สร้างกรอบความคิดการเติบโต เชื่อว่ามีแนวทางใหม่ๆ ในการบรรลุเป้าหมายได้เสมอ

Skill Set
Mindset
Tools Set