[ผลงานฝึกอบรม] สร้างคุณค่าด้วยหัวใจบริการ ในยุค Digital

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สร้างคุณค่าด้วยหัวใจบริการ ในยุค Digital

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     8 สิงหาคม 2562     136     0

วันนี้กับ หลักสูตร สร้างคุณค่าด้วยหัวใจบริการ ในยุค Digital

กลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น key account management

หัวใจของการให้บริการลูกค้ารายสำคัญ คือการเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง ของลูกค้า แล้วส่งมอบบริการด้วยคุณค่าของตัวเองและ Core Value ขององค์กร

กระบวนการ Training and Group Coaching ทำให้ผู้เรียน รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าของตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้มองเห็น สิ่งที่ ลูกค้าให้ความสำคัญ (Value) และ ช่วยลดความรู้สึกขัดแย้งภายในใจที่มองว่าองค์กรไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้

ทักษะสำคัญ ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในการส่งมอบบริการที่มีคุณค่า

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์
การใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์
การฟังอย่างตั้งใจ
การจูงใจด้วย Positive Psychology
การบริหารอารมณ์ (EQ) เชิงลบของตัวเอง

เป็น course ที่ชอบ โดยเฉพาะ การฝึกการตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น ขอบคุณผู้เรียน ที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน
    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง   การสื่อสารงานบริการCore Value

แสดงความคิดเห็น