ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 สิงหาคม 2562       479       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

3วันนี้มาอยู่กับวิศวกรระดับสูงของกรมทางหลวง

หัวข้อไม่เท่าไร แต่โจทย์ที่ได้รับท้าทายกระบวนการสอน(เทคนิค)และการโค้ช(ความเชื่อมั่น)มากครับ

นำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและรัฐมนตรีได้ดี
ตอบคำถามผู้สื่อข่าวได้ชัดเจน
พูดคุย-เจรจากับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างได้อย่างเข้าใจ

จากโจทย์นี้ผมให้ความสำคัญกับกระบวนการคิด เทคนิคการคิดเป็นลำดับแรก
การมองภาพแบบองค์รวม
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆและประเด็นสำคัญๆ
การคิดกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทาง

แล้วจึงเสริมในเรื่องของการนำเสนอด้วยเทคนิค Mind map ผังก้างปลา และ A3 Thinking&Report ครับ

รอดูผลลัพธ์หลังจบแต่ละวันกัน