ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 สิงหาคม 2562       507       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

กลับมาอยู่กับหลักสูตรทักษะการคิด (Thinking Skill) อีกครั้ง

บุคคล งาน เป้าหมาย ปัญหา สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทั้งในงานและการดำเนินชีวิต ล้วนมีเหตุองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่รวมเป็นสถานการณ์นั้นๆ

ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบเพื่อค้นหาประเด็นหรือจุดสำคัญแล้วนำมากำหนดวิธีการใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ กลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อพัฒนาผลลัพธ์หรือการดำเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้