ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 สิงหาคม 2562       623       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

รุ่นที่2 ของกลุ่มวิศวกรกรมทางหลวง

รุ่นนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชำนาญการพิเศษซึ่งต่างจากรุ่น1ที่เป็นกลุ่มที่อยู่โครงการ

เนื้อหาเหมือนกัน Mindset เดียวกัน แต่สถานการณ์ (Event) ที่หยิบมาเชื่อมโยงเพื่อสร้างแนวทางประยุกต์ใช้แตกต่างกันครับ